top of page
Sies.jpg

CirculairWijs is opgericht op 12 juni 2020 door Sies Overbeek en Jesse de Klerk. De organisatie bevindt zich nog in de pioniersfase en is momenteel bezig met het ontwikkelen van een lespakket, waarna deze vervolgens kan worden gegeven en getest op middelbare en hogescholen. 

CirculairWijs is een informatieplatform voor leerlingen van de bovenbouw van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, die meer willen weten over de basisprincipes van duurzaamheid en circulaire economie.  
CirculairWijs is opgedeeld in twee hoofdonderdelen, namelijk duurzaamheid en onderwijs.

 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid gaat over de basisprincipes voor een duurzame en circulaire economie. Er wordt gekeken naar een regeneratief duurzaamheidsmodel, waarin de principes van Planet, People en Profit en de Sustainable Development Goals zijn verwerkt

Onderwijs
Jongeren en jongvolwassenen vormen 28% van de Nederlandse bevolking, maar vormen 100% de toekomst. CirculairWijs vindt het hierdoor erg belangrijk om deze groep een sterke basis te geven omtrent duurzaamheid, zodat zij in de toekomst van nature werken vanuit een duurzame denkwijze. Door het zaadje op relatief jonge leeftijd te planten, is CirculairWijs ervan overtuigt dat dit op lange termijn een positief effect zal hebben op het verduurzamen van onze samenleving.

Voor eind 2020 heeft CirculairWijs de volgende drie doelen gesteld:
1. Twee duurzaamheidslessen gegeven op het middelbaar onderwijs.

2. Website gelanceerd.
3. Een LinkedInpagina aangemaakt met daarop drie posts.

Foto-beter-576x1024.jpg
bottom of page