top of page
Home copy: Welcome
leaves1.jpg
leaves1.jpg

Duurzaamheid

Wereld duurzaamheid.jpg

Definitie

Volgens het CBS is duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierin om sociale, economische en leefomgevingsbehoeften.

Een schoon en gezond milieu, biodiversiteit, een gezonde en hoogopgeleide bevolking, maatschappelijk vertrouwen en sterke sociale werknetwerken worden daarbij als voorbeelden op duurzaamheid benoemd.

Sustainability takes forever. And that's
People, planet, prosperity.jpg

Concretisering

In de definitie worden levensbehoeften voor huidige en toekomstige generaties opgedeeld in sociale, economische en leefomgevingsbehoeften, Ook wel bekend als  People, Planet, Profit.

Duurzaamheidsmodel
Vanuit de Sustainable Development goals (SDG's) en het concept van People, Planet Profit is een model ontwikkeld die fictief laat zien hoe een maatschappij vanuit duurzaamheid kan worden ingericht. 

Het betekent dat het behalen/beschermen van de doelen in de onderste lagen, een voorwaarde zijn om de doelen daarboven te kunnen behalen. 

Circulairwijs neemt dit model als fundamenteel uitgangspunt omdat het de fundering vormt voor duurzaamheid.

SDG's Good quality Wijd.jpg
leaves1.jpg
leaves1.jpg
Home copy: Headliner

PEOPLE, PLANET, PROSPERITY

pngwing.com.png
multicultureel kinderen.jpg
Woman Typing

PLANET

De Fundering

PEOPLE

Het Doel

PROSPERITY

Het Middel

CONTACT

Nieuwe Markt 66, 6511XL Nijmegen

+316-43847527

Home copy: Headliner
bottom of page