top of page

Het kapitalistische systeem piept en kraakt.

Het huidige economische systeem is onhoudbaar. Grondstoffen worden schaarser, het verschil tussen arm en rijk vergroot en daarnaast wordt het steeds reëler dat Nederland in de toekomst onder water komt te staan. Onze huidige leefwijze doet onomkeerbare schade aan de leefbaarheid van de planeet, waarvan de gevolgen zich steeds meer beginnen te uitten. 

Klimaat, biodiversiteit, schaarste van grondstoffen, het zijn allemaal voorbeelden van verergerende problemen .

Verduurzaming krijgt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en het is voor onszelf en voor toekomstige generaties van groot belang dat deze trend wordt voortgezet.

CirculairWijs kijkt vanuit een universeel basisfundament naar een duurzame economie. Het doel is om de kennis over dit fundament te integreren in bedrijven, organisaties, het onderwijs en in de maatschappij, om daarmee de transitie naar een duurzamere samenleving te versnellen.

bottom of page