top of page
systemic-evaluation.jpg

Visie & Missie

Visie:

CirculairWijs ziet een toekomst waarin duurzaamheid als standaard is geïntegreerd in onze samenleving. Kennis hebben over duurzaamheid en dit kunnen implementeren in de samenleving wordt een essentiële factor in de transitie naar een duurzame samenleving.

 

 

Missie

Bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving door het verspreiden van duurzaamheidskennis over klimaat, ecologie, energie, circulariteit en welzijn. 

 

systemic-evaluation.jpg
Naamloos.jpg

Strategie
Circulairwijs focust zich op brug tussen fundamentele duurzaamheidskennis de samenleving. Door het overbrengen van deze informatie in de praktijk en via mediakanalen , bemiddelt CirculairWijs in een kennisplatform/bron waarmee de transitie naar een duurzamere wereld kan worden versterkt en versneld. Daarbij tracht CirculairWijs een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van het onderwijs  door een helpende hand te reiken aan onder andere studenten, docenten of onderwijskundigen.

Visie & Missie: About Me
bottom of page